Chemická encyklopedie

UBYTOVÁNÍ POPULAČNÍ

Složení obyvatelstva - to je ... Jaké je složení obyvatelstva?
UBYTOVÁNÍ POPULAČNÍ
zemské populace umístěny velmi nerovnoměrné. Silný vliv na RN. učinit přírodní podmínky na území, zaměstnání v. domácnost, gravitaci na dopravní a obchodní cesty. Mapa n. svědčí o obrovské nerovnosti obyvatel zemského území. Na východě. hemisféra soustředila více lidí (asi 86%) než v zap. , a při výsevu. polokoule více než na jihu. , kde žije 10% obyvatel. Většina lidí žije v mírných, subtropických a subekvátních klimatických zónách v nadmořské výšce až 500 metrů nad mořem. Úplně nevyužitá území zaujímá 15% plochy.

Stručný zeměpisný slovník. EdwART. 2008


.