Afrikanda - to ... Co Afrikanda?
Afrikanda
obci , Murmansk regionu . se ukázal jako poz. a Obj. Afrika (otevřeno v roce 1932) . Podle vzpomínek akad. A. Fersman, jméno umělého, hravým charakterem, která vznikla v létě teplo, vyloženě ‚africké‘ a tažené podél linií se nachází v blízkosti obce Ohtakanda.

zeměpisných názvů světa: Toponymic slovníku. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.