Chemická encyklopedie

Venkovského obyvatelstva

Venkovského obyvatelstva - to ... Co venkovského obyvatelstva?
venkovského obyvatelstva
stálá populace v osadách, účinkoval s / x funkcí, stejně jako populace zabýval v lese ekonomiku. S.N. je populace obyvatelstva. Hlavní formou venkovského osídlení: skupina (obec), převažuje v Rusku, zahraniční Evropě, „Sita, Japonsku, v drtivé většině rozvojových zemí, rozptýlené (farma) je nejběžnější ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii

Brief zeměpisný slovník v roce 2008 EdwART ...