Zemědělství - to ... Co agrobyznysu?
agrobyznysu
celek vzájemně propojených odvětví, se podílejí na výrobě, zpracování s / zemědělskou produkci a přinášet to pro spotřebitele. Vedoucí větev agroprůmyslového komplexu je s. domácnosti (zemědělství, plodiny a hospodářská zvířata). Geografie oblasti závisí na dostupnosti a kvalitě orné půdy, klimatických podmínkách, biologických charakteristikách zemědělských plodin a zvířat. Druhým blokem jsou větve, které poskytují agroindustriální komplex se stroji, hnojivy, smíšenými krmivy. Jsou v blízkosti oblastí spotřeby. Potravinářský průmysl je také součástí AIC, jeho úkolem je výroba potravin. Oblasti zemědělské výroby jsou ryby, obiloviny, mlékárny, cukr, čaj a konzervárenský průmysl. Odvětví, která využívají zpracované suroviny (těstoviny, cukrovinky, pekařství), jsou orientovány na oblasti spotřeby hotových výrobků. Lehký průmysl je také součástí AIC, zároveň je jeho umístění zaměřeno na zdroje surovin, dostupnost pracovních zdrojů a spotřebitele. Rozvoj agroindustriálního komplexu znamená industrializaci. a přechod v době vědecké a technologické revoluce na agrobyznys.

Stručný zeměpisný slovník. EdwART. 2008


.