Geologická encyklopedie

Kritéria sladkovodní sedimentačních prostředí

Kritéria sladkovodní sedimentačních prostředí - to je ... Co je kritéria sladkovodní sedimentačních prostředí?
- basic - sladkovodní faunu a flóru. Sekundární: 1. uhlí a uhlíkaté břidlice. 2. Správně a tenké rozvrstvení ležící mezi kontinentálními ex. 3. Balení vrstvených vápenců a marlů mezi kontinentálními ex. 4. Svazky vrstvených bauxitů mezi kontinentálními ex