DEAC je ... Co je DEAC?

(deák), Ferenc (17. X. 1803 - 29. I. 1876) - maďarský. polit. aktivista. Vznikla ze střední šlechty. Vzděláním právník. Od roku 1833 - dep. Parlament; v letech 1833-44 - jeden z vůdců parl. Opozice, která podporovala Kossutha. V roce 1848 byl min. Spravedlnost v Pr-ve L. Battyani se snažila zabránit dalšímu vývoji revoluce, zejména zbrojení. boj proti Habsburkům. Na začátku. 1849 odešel od aktivní politické. aktivity, šel do jeho panství. V době vlády absolutismu, který přišel po porážce revoluce, byl přívržencem pasivního odporu vůči habsburským úřadům. V parlamentu konání 1861, D. - vůdce tzv. Petice; požadoval obnovu revoluce. zákony z roku 1848, ale s prezentací Maďarsky. požadavky imp. Franz Josef nebyl ve formě usnesení, ale ve formě petice, která sama o sobě znamenala uznání Franze Josefa Maďara. krále. Na jaře roku 1865 ve slavném „velikonoční článku“ (a politický dokument, v rumu byly prezentovány est. Ustanovení budoucí dohody o rakousko-Hung.) Silně prosazoval usmíření s Rakouskem. Po uzavření dohody z roku 1867, v jehož přípravě D. hrála významnou roli, byl vůdcem vládnoucí strany až do konce svého života (tzv. Deaca Party).

Sovětská historická encyklopedie. - M .: Sovětská encyklopedie. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.