Geografická encyklopedie

Ekologická mapa

Ekologická mapa je ... Co je to ekologická mapa?
ekologická mapa
(geoekologických mapa), odráží vzájemné působení živých organismů (včetně člověka ..) s životním prostředím; v širším smyslu - interakci socioekonomických a přírodních geosystémů. K dispozici jsou 4 základní. typ ekologických map: inventář (určení přítomnosti a stavu objektů a situací v oblasti životního prostředí); (uveďte význam, stupeň environmentálních faktorů ovlivňujících život a fungování organismů); (charakterizovat očekávané účinky environmentálních faktorů na organismy nebo životní prostředí); (odrážejí opatření týkající se využívání příznivých podmínek a prevence negativních ekologických situací, rekultivace, ochrany životního prostředí a lidského zdraví, zajištění udržitelnosti životního prostředí).


Fragment z ekologického mapy

mapy na ochranu životního prostředí ukazují jednotlivé události a faktory (např. Kontaminace půdy radionuklidy), nebo dát nedílnou charakteristiku situace v oblasti životního prostředí (např., Územní rozhodnutí o radioaktivním míře rizika). Mají různé účely: vědecké, domácí. , vzdělávací-místní tradice, propaganda atd.

Geografie. Současná ilustrovaná encyklopedie. - M .: Rosmen. Upravil prof. A. P. Gorkina. 2006.


.