Odhalit - toto ... Co má být odhaleno?
odhalit
ZOBRAZTE, obávám se, že běžíte; sovy.

Vysvětlující slovník Ozhegov. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.