Chemická encyklopedie

FUEL INDUSTRY

Palivový průmysl - to je ... Co je to průmysl paliv?
FUEL INDUSTRY
komplexní těžební průmysl těžba a zpracování paliv a energetických komodit. T.P. prošel dvěma fázemi svého rozvoje: uhlí a ropa a plyn. V současné době zastupuje ropný, plynárenský a uhelný průmysl.

Stručný zeměpisný slovník. EdwART. 2008


.