HAIRUN je ... Co je HYRUN?

(hairun) - Sultán Ternate (Indonésie) v 16. století. V 60. letech. 16. c. vedl boj populace ostrovů Moluccas proti přístavům. koloniálními. V roce 1565 byl katolík zničen. mise o. Ambon a vyhnal odtud portugalštinu. Navzdory skutečnosti, že portugalština poslala z Goa flotilu na ostrovy Moluky a postavila pevnost na Fr. Ambon, X. pokračoval v boji a zabránil vzniku přístavu. monopol na obchod s kořením. V roce 1570 portugalští lákali X. do jeho pevnosti pod záminkou uzavření smlouvy a po podpisu smlouvy X. ji zradou zradili. Vypukly v reakci na zabití X. povstání vedl to- stál Sultan Baabullah, vedl k vyhnání v roce 1574 z kolonizátorů s. Ternate.

Sovětská historická encyklopedie. - M .: Sovětská encyklopedie. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.