Sovětská historická encyklopedie

Maďarský-italská dohoda v roce 1927

Maďarský-italská dohoda 1927 - to je ... Co je maďarsko-italská dohoda v roce 1927?

O přátelství, smíření a arbitráži. Podepsáno 5. dubna. v Římě, po dobu 10 let, předseda vlády. Maďarsko I. Betlen a hlava fasc. pr-va Itálie Mussolini. Závěr V.-i. atd. znamenalo vytvoření těsné aliance mezi italskými. a maďarština. fašismus, pomohlo posílit agresivní revanšistické síly a růst maďarských ramen, což vede k porušení smlouvy Trianon 1920. Publ. : Kluchnikov Yu a Sabanin AV, Mezinárodní politika novověku ve smlouvách, a pro prohlášení, část 3, ve .. 2, Moskva, 1929, str. 347.

Sovětská historická encyklopedie. - M .: Sovětská encyklopedie. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.