Psalter je ... Co je to hymna?
Žalář
PSALTSHYR a, f. a PSALTSHYR, -y, m, a Psaltir, a, g. Část Bible, kniha žalmů.

Vysvětlující slovník Ozhegov. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.