Lawson - to je ... Co je Lawson?
[na fam. Lawson] - m-l, CaAl 2 [(OH) 2 | Si 2 D 7 ] · H 2 Oh. Kosočtverec. Gab. hranoly. , tabulkové. Dva. {101} jednoduché a polysyntetické. Sp. sovy. od {100} a {010}. na {101}. Bezbarvé, modravé. TV. 7-8. Ud. c. 3, 1. Typické pro nízkoteplotní metamorfistické kroky; produkt změny plagioklázy na gabbro; součást glaucophane schists. Ass. s pumpellyite, chloritanu, albit, stilpnomelane.

Geologický slovník: ve 2 svazcích. - M .: Nedra. Upravil KN Paffengolts a další. 1978.