METABLASTY jsou ... Co jsou METABLASTS?
- jednotlivci m-lov se vyvíjejí v bodě procesu metablasty. Shin. : migmatoblasty.

Geologický slovník: ve 2 svazcích. - M .: Nedra. Upravil KN Paffengolts a další. 1978.