Mrtvice je ... Jaký je mrtvice?
mrtvice
ROSCHERK, -a, m. Další řádek nebo zvlnění v posledním písmenu v podpisu. Podepsáno mrtvicí. Zametání r. S úderem pera vyřešit sth. (ren): rychle a bez toho, aby se dostal do podstaty věci).

Vysvětlující slovník Ozhegov. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.