Chemická encyklopedie

OBCHODNÍ BILANCE

Obchodní bilance - to ... Co OBCHODNÍ BILANCE?
OBCHODNÍ BILANCE
podíl hodnoty vývozu (vývoz zboží do zahraničí) a import (dovoz zboží ze zahraničí). Pokud export přesáhne import - T. b. aktivní, jestliže naopak - pasivní. T. b. - důležitý ukazatel charakterizující zahraniční obchod spolu se strukturou vývozu a dovozu, který závisí na přírodních podmínkách a stupni rozvoje ekonomiky v zemi. Rozvinuté země dovážejí především suroviny, exportní výrobky, jejichž výroba vyžaduje vysokou kvalifikaci. Rozvojové země dovážejí komodity a strojní zařízení a vyvážají suroviny, obvykle jednoho druhu (například ropa).

Stručný zeměpisný slovník. EdwART. 2008.


.