ULRICH Württemberg - to ... Co ULRICH Württemberg?

(Ulrich von Württemberg) (8 II 1487 -. 6. XI v roce 1550.) - Duke Württemberg (Německo) v 1498-1519, 1534-1550 (samostatné parkování, 1503). Odpad a těžké daně vedly Württembersko k úplnému zkáze, který v roce 1514 způsobil povstání "chudého Conrada". V roce 1519, William B., proti sobě jako šlechta, Švábská Union a císař byl vyhoštěn Švábská League vojáky z Württemberska. V únoru. 1525, uprostřed války rolníků, napadl Württemberg, neúspěšně se snažil demagogu. slibuje, že zvítězí nad rolníky. Znovu se usadil ve Württembersku až v roce 1534 za pomoci Landgrafu Hesse. Reformoval ve Württembersku. Účastnila se Shmalkaldské války 1546-48.

Sovětská historická encyklopedie. - M .: Sovětská encyklopedie. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.