Wassaf - to ... Co Wassaf?

Abdallah ibn Fazlallah Shirazi (přezdíval Wassaf al-Hazrat -. "chvalořečník jeho majestátu") - Iran historik 14. století sloužil v Fin. . jednotka state-va Hulaguid. roce 1328 promoval na východě. práce "Tadzhziyat al-Amsar wa tazdzhiyat al-Asar" ( "separace oblastí a rozdělení věků"), lépe známý jako "Tarija Wassaf" ( "History Wassaf") v 5 dílů . práce B. za období od 1257 do 1323 (v al. Data, 1328, nebo 1319), cenný zdroj Iran příběhů (zvláště PARS) doby, sada se skládá důležitých dat o sociálně-ekonomické. dějin. O Mong. khans V. řekl velmi lichotivé, ale mlčí o hrůzách mongolské. invazi. V. Jazyk, bez chuti komplikovaný a umělé, má negativní vliv na pozdější perský. ist. cit. Full litografir .. práce ed V. provedeny v Bombaji v roce 1853 (1269 AH l ..) Lit: .. Browne EG, literární historie Persie, v 3, Camb 1956. IP Petrushevsky Leningrad ....

Sovětská historická encyklopedie. - M .: Sovětská encyklopedie. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.