Geologická encyklopedie

Zónování chemické složení podzemních vod

ÚZEMNÍ Chemické složení podzemních vod - to je ... Co se zónování podzemní vody chemické složení?
- přirozenou změnu v chemii. komp. podzemních vod na východ-západ a směry sever-jih splatnosti a klimatickém pásmu a krajiny, zřízeného Dokuchaev (1899) na půdách, vegetaci a procesů zvětrávání. Poprvé upozornil Z. x. s. c. v roce 1914, P. V. Oto